لُرِسّو(لرستان)
فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری  


لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

 


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

دوازدهمین نمآهنگ لری

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

(درویش با صدای داریوش نظری)


سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در

رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز

هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

بُو بلیز حاوات بیام تا تی خدا

حا بُحونِم مورِئی وانی خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه

وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه

آسِمو سیم ساز چپی میزنه

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا

وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

وختی ژاری شُونه بی شُم سر میکه

دردِ دل وا ساقی کوثر میکه

وختی درویشی میمیره بی صدا

پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تی خدا

هر که گوش بیره خدا نی میزنه

دِل زِوین رِنگِ وی وی میزنه

هی میوَن وِشونِ رونِ نی خدا

هی می گُت مَر هی خدا مَر هی خدا

مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه

زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز

بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

یِه دَفَ سیلی دِ سرتا پامِ کِرد

تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

گُت فِدای قد و بالات بام مِری

دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی

نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم

تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا

باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم

مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

---------------------------------

سایقه:شبی برفی که  هوای بسیار سردی دارد و آسمان صاف و برف هم نشسته است.

رِکُ : تکان و لرزش بدن به علت سرما یا ترس

بلیز: شعله ور

کور و کِلیز : مقابل شعله ور.

یی مِجُو: یکسره و بدون وقفه

پُرسِ پوئه ش  : مراسم عزاداری اش

دِل زِوین  : ناراحت

رِنگِ : آهنگ

وی وی   : نوای شیون و زاری

زِل   : ستاره زحل

وِرَز : قبل از

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 11- نمآهنگ های لری، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو

یازدهمین نمآهنگ لری
زَه وه زوری
(تفاهم)
خواننده :علیرضا چنگیزیان

 

برخی از اصطلاحات لری نمآهنگ طنز «زَه وه زوری»

زَه وه زوری

(ZAHVEZORI) = زن صلاح = زن کیخا(کدخدائی زن) =زن ذلیل، زن به زوربودن 

وا دِما نیائی

= (جمله متداول برخی از خانم ها هنگام بدرقه همسرانشان از منزل) بمعنی دیگه برنگردی

غنجلک (GENJELAK)= بالا و پایین پریدن

ور دلک ونه

(VARDELEK VANE)

=هول دادن و به جلو پرتاب کردن کسی

یه شقم آورد وه هار

= یک طرف بدنم را پیاده (کبود )کرد

هُمال (HOMAL)

= رقیب و هم چشم

گلال (GELAL)

 = رودخانه

مزلّت وه شر 

= منزلت به شر ، بدی و شر منزل تو باشد

چه خرّه ئی بئی رم ده سر= چه خاکی بسرم کنم

زینه زَم ای هوار، وَنِه مَه در ای برار
(زنم زد ای هوار (قُر)، بیرون انداختم ای برادر)
وِم موئه پیل بیار ، کَردِمه خواره زار
(بهم میگه پول بیار، منو کرده خوار و زار)
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هرچی میکم غنجلَک ،مُونِم ده وردِلَک
(هرچه وُرجه  وُرجه می کنم هولم می ده به بیرون)
وا پسه  دمپائی یه شقِم آورد وه هار
(با پشت  دمپائی یک طرف بدنم را کوبیده)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
خوش می ایسه دَمه در
(خودش دم در می ایستد)
وم موئه رُو بَنه در
(بهم میگه برو بندر)
بوسکی سیگار توام
(تو هم جعبه ای سیگار)
چی هُمالونِت بَخَر
(مثل رقبایت بخر)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار 
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هیشتَه مَه پُشته در 
(منو پشت در گذاشته)
چه خَرّه ئی بئی رَم ده سر
( چه گِلی بسرم بگیرم)
موئه وا دِما نیائی
(میگه (الهی) برنگردی)
رُو که مَزِلِّت وه شر
(برو که شر منزل تو باشه)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ِای هوار(قُر))
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
ایسه هام ده بَنه در
(حالا توی بندر هستم)
پاتیلی ده مینه سر
(دیگی روی سرم است)
جومیلی ده مینه سر
(کاسه ای روی سرم است)
تُورو مُونِم ده گِلال
(تور را توی رودخانه می اندازم)
می زَنِم وا مینه سر
(توی سرم می زنم)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)

موضوعات مرتبط: 4- متن ترانه های لری، 1- لغات و اصطلاحات لری، 8- سرگرمي و طنز لری، 17- کلیپ لري، 11- نمآهنگ های لری
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


 


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

 

ویدیو کلیپ طبیعت لرستان با ترانه های علی راست کمالوند و کمانچه فرج علیپور


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 21- گردشگري در لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 12- رقص های محلی لری
لُرِسّو

ویدئو کلیپ لری دختر چوپان

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

             

        شوق وصل از جمله آهنگ ها و ترانه های لری است که با توجه به اصالت کلامی آن ساخته شده است . اصل آهنگ از مقام های قديمی بالاگريوه  و مقامی در مايه اصفهان با ضرب ۶ و۸ که گفتگو و وصف خيالی با معشوق است . سر بيت اين ترانه پس از هر بيت لری تکرار می شود.

 شوق وصل تو چنی شوری و روزم دمنه

(شوق وصل تو چنان شوری به روزم  دوانده) 

غير عشق تو دسيم شوری و شوقی نمنه

(که غیر عشق تو برام شور و شوقی نمانده)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

می کشی سرمه د چش چش تو بی سرمه خوه

( می کشی سرمه به چشم ، چشم تو بی سرمه خوبه)

افتولوه بونم ار که زرده خنت نوه

( افتاب لب بومم اگه لبخندت نباشه)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

همدم ساز من و ناله آواز منی 

رفيق و همسفر و همدل و همراز منی

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه 

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده)  

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

شور و شارم هی تنی عيد و بهارم هی تنی

( شادی و شور من توئی ، عید و بهار مدام من توئی) 

بلگ و بارم هی تنی و شم مزارم هی تنی

(هم برگ و میوه و هم شمع مزار مدام من توئی)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

 (تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

ویدیوئی از دکلمه حشمت الله شفیعیان 

 • وه که د هفت آسمو آساره ناره هه منم
 • (اونکه تو هفت آسمون ستاره نداره اون منم)
 • وه که چشیاش انتظاره انتظاره هه منم
 • (اونکه چشماش انتظاره انتظاره اون منم)
 • وه که عمرشه نیایه وه سر حرف دلش
 • (اونکه عمرش را گذاشته سر حرف دلش)
 • وه که چش دی ینه جز تونه ناره هه منم
 • ( اونکه چشم دیدن جز ترا نداره اون منم)
 • وه که نال و ناله شه مثل گلالی شو و روز
 • (اونکه می خروشه همچو رودی شب و روز)
 • وه که سی سیل چشاکت بی قراره هه منم
 • (اونکه برای دیدن چشمات بی قراره اون منم)
 • وه که افتاوش تونی ماهش تونی جونش تونی
 • (اونکه افتابش توئی ماهش توئی جونش توئی)
 • وه که سی تو بی سه تاره بی سه تاره هه منم
 • (اونکه برات بی قراره  بی قراره اون منم)
 • وه که پا نا ده بیابونه غریوه مه تونی
 • (اونکه پا نهاده تو بیابون غریب من توئی)
 • وه که هولش کف پاتوه تله غاره هه منم
 • (اونکه نگران کف پاتو تنها بوته غاره اون منم)
 • ونه که وا چشه بسته ها وره چشه ام تونی
 • (اونی که با چشم بسته هم توی چشمای منه توئی)
 • وه که خلوت دلش خاطره یاره هه منم
 • (اونکه خلوت دلش با یاد یاره اون منم)
 • وه که دنیانه همه کرده وه سیقه نفست
 • (اونکه دنیا رو همه کرده  فدای نفست)
 • ونه که دلش ده دنیا لت و پاره هه منم
 • (اونکه دلش تو دنیا لت و پاره اون منم)
 • ونه که چی گوله اوری ها ده آسمونه تو
 • (اونکه چون توده ابریست توی آسمون تو)
 • وه که سی تو نم نم اور بهاره هه منم
 • (اونکه واسه ات نم نم  ابر بهاره اون منم)
 • تو سوار شهر جادو مه طلسم حرف تو
 • (تو سوار شهر جادوئی و من طلسم حرف تو) 
 • وه که توز پشت پا اسب و سواره هه منم
 • (اونکه گرد و خاک پشت پای اسب و سواره اون منم)

موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

حشمت الله شفیعیان و تفنگ و فرزانه گلزاری

( )


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو

 

 


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

 مفهوم کله باد از لابلای اشعار شاعران لرستان

(برگرفته از وبلاگ چکامه های نامیرا)      

        كله باد(kalahbad ): بادي كه در باور عموم مردم ديار لرستان اواخر بهمن ماه يا اوايل اسفند ماه شباهنگام خيز بر مي دارد و صبح كه مردم چشم مي گشايندغباري سرخ روي برف ها مي نشيند و خوره برف ها مي شود و بلافاصله برف ها را آب مي كند .

        شاعران لك زبان در مقابل حكمت «كله باد» يا «كله وا» سكوت نكرده و لب به سخن گشوده اند و كله باد را در مثنوي هاي بحررجز مربع مرفل خود سروده اند كه به بادسروده ها مشهور شده اند.

     سرزمين ايلياتي لرستان سال هاي قبل از 1300 هجري شمسي سرزميني كاملا دست نخورده و بكر بود به ويژه مناطق شمال آن كه در زمستان ها، قطبي ترين روزگار خود را سپري مي كرد.

    عموم مردم اين ديار شغل دامداري داشتند و ييلاق و قشلاق مي كردند دردشت گسترده ي كوهدشت محل زيست مرحوم تركه «ميرآزادبخت» و سرزمين سردسير الشتر محل سكونت «ملاهاي كوليوند و سياهپوش» به جز معدود روستانشيناني - كه در كومه ها يا كپرهاي به هم پيوسته زندگي مي كردند - خبري از دنياي شهرنشيني امروز نبود پاييز كه فرا مي رسيد مردمان سختكوش خود را براي روزسردكوتاه و شب قطبي طولاني و مرگ زاي پاييز و زمستان آماده مي كردند روزگاري كه نه خيابان بود و نه بوق وكرناي ماشين ها نه خبري ازاين ساختمان هاي آباد امروزي بود نه زندگي مدني، نه برق و نه آب نه جاده و نه راه نه ابزارارتباط جمعي نه تلفن نه راديو نه تلويزيون نه درهاي باز و نه پنجره هاي اينچنين و لوسترهاي زيبا .... همه ي اين ها حتي به صورت روياهايي سرگردان درذهن اين قبيله هاي شكسته خطور نمي كرد تمام زندگي مردم خلاصه مي شد در يك اتاق كوچك يا كومه اي به اندازه قد يك انسان ، اتاقكي بي زيرانداز كه نفس آدميان آن را گرم مي كرد.

     از اول پاييز تا آخر زمستان بعضي از سال ها برف هايي سنگين زمين را به تصرف خود در مي آورد اين برف لعنتي كه گاهي به آن «غَضو» (غضب)مي گفتند روزگار را بر مردمان شكم گرسنه- كه گاه با نان بلوطي رفع گرسنگي مي كردند- سخت مي كرد در چله ، چله ها ارتباط بين روستاها بسيار يخي مي شد ضعف گرسنگي و زور سرما مردم را به كنار اجاق هايي مي كشاند كه قرار بود هرگز خاموش نشوند چرا كه هم چراغ شب بودند و هم منقل روز .

  راستي كه انگار باطن زمستان هاي اين سال ها هم رفته است گويي آسمان فقط با نسل بي سلاح گذشته سر جنگ داشت، نسلي كه بي بالاپوش ابريشمين و زير اندازهاي پنبه اي شب را به صبح مي رساندند ، چه صبحي؟! صبحي كه وقتي چشم مي گشودند «درز» وترك درب چوبين كومه ها ،«چوزمل» (يخهاي بلورين آويزان) بسته بود .

  پاييز است و بعد از گذشت شش ماه از سال شش ماه كار و هروله در بهار و تابستان پي گله يا در مزرعه مرد ماكم كمك خود را آماده مي سازد تا براي استراحت جبري زمستانه اش - كه هيچ علاقه اي به آن ندارد – مقدماتي فراهم كند كه يكي از آن ها آوردن هيزم و انبار كردن آن برا ي روشن كردن آتشي است كه هر گز در طول اين شش ماه نبايدخاموش شود .

  زبان نرم و پر از استغاثه شاعر قلب و روح بي تكليف اورا آشكار مي سازد و به سرود وي لطافتي عرفاني و حزني انساني مي بخشد .

و حق پنج تن آل عبايين

ائمه عظام بوعشر اثنين

ژملك دامان باز هم آخيزكر

جنگ يخبنان الماسه ريز كر

«تركه مير»

       «تور ا سوگند مي دهم به پنج تن آل عبا راهنمايان پاك دوازده گانه يك بارديگر ازنشيب زمين برخيز و با يخبندان و سوز سرما در ستيزآي»

 اميد به زنده ماندن و بودن و گريز از فنا و نابودي! شاعر را به استغاثه مي كشاند تا كله باد را به غيرت اندازد و روياهاي بهاري اورا به حقيقت پيونددهد و او را از آرواره ي  دهشتناك زمستاني رهايي بخشد چراكه او هنوز مي خواهد زنده بماند هنوز ميل دارد تا پس از گذشت روزگاري سخت دوباره به ساحت دشت و دمن برود .

هني دل مايل سيران دشتن

هني دشت وينه روضه بهشتن

هني باغ محرم باغچه بنانن

نسيم شانه زلف سياه چمانن

«ملا حقعلي»

     «اي كله باد! بيا و نگذار در پنجه ي زمستان اسير بمانيم فرصت زيستن را از دست بدهيم چرا كه ..... هنوز دل ميل سياحت دشت بهاري دارد و هنوز دشت فرصت اين را دارد كه مثل باغ بهشت پر از گل و شكوفه شود و هنوز باغ مي تواند محرم باغبان باشد و نسيم صبح بهاري مي تواند شانه زلف دلبران سياه چشم گردد كه در نسيم تفرج مي كنند»

   راستي كه با وزش «كله باد» مي توان در قلب زمستان بهاررا باور كرد!

يك مقايسه كوتاه :

     از آنجايي كه مقايسه «كله باد» سرودها در حوصله  اين بحث نبوده است بنا نيست كه به تفصيل در خصوص اين مقال سخن گفته شود اما به صورت گذرا اشاره اي به اين موضوع خواهد شد باشد كه ديگران به تفصيل پي اين مجمل گيرند.

      در ميان شاعران لك زبان حداقل كساني كه ما به آثارشان دسترسي داشته و داريم تنها 3 نفر از بهترين شاعران لك زبان داراي «كله باد» سروده هستند.

 •  مرحوم تركه مير آزادبخت متوفی 1326 هجري قمري تحت عنوان كله باد با 74بيت.
 •  مرحوم ملاحقعلي سياهپوش متوفی 1327 هـ ق تحت عنوان كله باد با 14 بيت.
 •  مرحوم ملا منوچهر كوليوند تحت عنوان كله باد با 31 بيت.

       در نگاهي گذرا به اين كله باد سروده ها در مي يابيم كه كله باد سروده ي مرحوم تركه مير آزادبخت كه الهام بخش ديگر شاعران كله باد سرا شده است حكايت ديگري است زبان ساده و سخت بي تكلف مرحوم آزادبخت به راستي كه ترجمان حالات شاعرانه ي او در برابر زيستگاه و اكولوژي روزگار خويش است كله باد سروده ي او شعري است «جوششي» نه «كوششي» وي در اين كله باد سروده دردي جگر سوز را ناله مي كند كه با كمي دقت خواننده را باخود به حال وهواي يخ آلود آن روزگار مي برد صداي او صداي خودش و دردش واقعا" همان است كه زبانش به آن اعتراف مي كند در اين سروده چند وجهي اميدها و آرزوها تنگناها و تلخكامي هاي زندگي به تصوير كشيده شده است.

     آنچه كه از مطالعه كله بادهاي ملا منوچهر و ملاحقعلي سياهپوش استنباط مي شود صورت كوششي آن هاست! سوزي كه در سرايش بيت بيت كله باد «تركه مير» حس مي شود در كله بادهاي اين دو شاعر جاي پايي ندارد

       مرحوم ملا منوچهركوليوند دركله باد سروده ي خود پس از معرفي خود «كله باد» مسير حركت آن تا رسيدن به ديار الشتر را يكي يكي نام مي برد و آرزوهاي وصال آن را حسن ختام كلام خود مي كند .

       ملاحقعلي سياهپوش نيز در كلامي كاملا" ادبي و هنري وبا مطلعي زيبا به تعريف خود كله باد مي پردازد ودر14 بيت كله باد و حكمت ومعجزه اورا آهنگين و با موسيقايي تمام به تصوير كشانده ودر پايان با استغاثه ي زيبايي كه ناشي از دغدغه بودن و جاودانگي انسان است كله باد را فرا مي خواند و آن را از آيات رحمت خدا مي داند .

        در حوزه موسيقي خوانندگان لر كله بادها را به تصنيف كشيده اند «فرجي» كله باد ملاحقعلي سياهپوش و عليرضا نادري «كله باد تركه مير» و «ملاحقعلي سياهپوش» را درتصنيف هاي زيبا اجرا نموده اند و ايرج رحمانپور وشكارچي هم كاست كله باد را تنظيم و به بازار موسيقي لري عرضه نمودند كه خود يكي از شاهكارهاي موسيقي لري است.


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 25- ایرج رحمانپور، 17- کلیپ لري
لُرِسّو
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

سی چی لُری؟

وبلاگ حاضر هدیه ای فرهنگی است با برگ هایی از دفتر تمرین مشق زبان لری نویسنده فارس زبانی که در اسفندماه سال 1384 بمناسبت تولد همسرش به نشانه ارادت و تشكر و تقدير از یار و یاور و همسر لرستانی اش و با عشق به یادگیری و درک ریشه های فرهنگ ، ادب ، اخلاق و زبان و ادبیات لري وی و در حد توان و بضاعت در راه حفظ ، تقویت و اشاعه زبان ، موسیقی و فرهنگ غنی لرستان و بالاخره ادای دِینِ خود به این سرزمین شکل گرفته است.
برچسب‌ها وب
امکانات وبدر لُرسّو
در اينترنت
تماس با ما Online User