لُرِسّو(لرستان)
فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری  


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 34- طبیعت لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

آپلود ویدیو کلیپ ترانه های سیما بینا در کانال یوتیوب لُرسّو

ترانه های لُری سیما بینا

ترانه های لکی - کردی سیما بینا

 

ترانه های بختیاری سیما بینا

 


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

کلیپ های  ترانه های لُری خانم پارمیدا نظری بیاد مرحوم سقایی موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

ترانه های لری - لکی رضا و بهمن اسکینی 

در عروسی روستای اسکین


موضوعات مرتبط: 12- رقص های محلی لری، 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

یادمانه (نوستالژی) لرستان

با علی سوونه زنده یاد رضا سقایی 


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

        افزایش ویدیو کلیپ های لُری لُرسّو در یوتیوب

          تعداد آلبوم ویدیو کلیپ های لُری لُرسّو در یوتیوب در حال حاضر از ۱۶ آلبوم به ۲۴ آلبوم افزایش یافته و امید است روند آپلود و افزایش تعداد ویدیو  کلیپ های لُری در یوتیوب حداقل تا نوروز۱۳۹۲ با همین سرعت ادامه یابد . آلبوم ترانه های لُری بختیاری از جمله آلبوم های دسته بندی شده جدید لری در کانال ویدیویی لُرسّو در یوتیوب است . تصویر و عناوین  ۸ آلبوم جدید ( خواننده های قدیمی لرستان ، بازی های لُری ، محمد میرزاوندی ، حشمت رجب زاده ، دیدنی های لرستان ، سیف الدین آشتیانی ، حامد فیضیان )  را نیز در زیر مشاهده می نمائید:


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

فهرست عناوین آلبوم ویدیو های لُرسّو در یوتیوب


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

شهرخرم آباد


خورمووه گوشه د چشت می ارزه و صد کرور

 (خرم آباد گوشه ای از چشمان تو کرور کرور می ارزد)

وا هیچی عوض نمی کم مشتی د خاک هرور

(با هیچ چیز عوض نمی کنم مشتی از خاک هرور(نام منطقه ای در لرستان)

سنگ نوشته زل لویا که قشنگ و نازت

 (سنگ نوشته همانند برقی بر لبان زیبای تو می درخشد)

کر لر تفنگ و شو وا ستره سروازت

(پسر لر تفنگ بر دوش و ستره بر تن سرباز توست)

طاق پیل سینه ریز

(پل شکسته همانند سینه ریز)

قلعه هم تاج سرت

( قلعه فلک الافلاک هم تاج سر توست)

کویای که دار بلی حلقه زنه دور ورت

 (رشته کوههای بلوط بر دور تو حلقه زده اند)

ر میکه ده گوش کوهسار شاق شاق کوکنه

 (نوای خوش پرندگان در کوهساران تو پیچیده است)

هه منی کل زنون می پیچه ده او کمر

( همانند هلهله زنان در شادیها به گوش می رسد)

مرهم زخم دل و دوای هر درد منی

(مرهم زخم دل و دوای درد من هستی)

گل گلزار امیدی خار چش دشمنی

 (گل گلزار امیدی و خار چشم دشمنان هستی)
خورمووه


موضوعات مرتبط: 4- متن ترانه های لری، 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان، 21- گردشگري در لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

 

اسب بی سوار

با صدای : غلامرضا سبزعلی

یِه اَسبِ بی سُوار وایالِ سُوختِسَه      اُما وِ خِیمَه گاه رِکاوِ بُرِسَه

 (یک اسب بی سوار با یال سوخته         آمد به خیمه گاه با رکاب بریده )

گِریوَه بَچَه یا وا شیوَنِ زَنُو          یَکی وِ نالَه وُ یَکی وِ سَر زَنو

(گریه بچه ها با  شیون زنان           یکی ناله کنان و یکی به سرزنان)

دِ خِیمَه زَن وِ دَر غَریو وُ بی پِنا       اُمان وُ جَم بی اِن وِ دوُرِ ذُوالجِنا

(از خیمه گاه بیرون آمدندغریب و بی پناه           آمدند و جمع شدند بدور ذوالجناح)

 اِی اَسبِ بی زِوُو اِی اَسبِ بی سُوار     حُسِینِ مِه کُجا دِ زین اُفتا وِ هار

 (ای اسب بی زبان ای اسب بی سوار       حسین من کجا از زین به زمین افتاده است)

 وا لاشَه زَخمی اِت خَوَر اُوِردیَه            سَرِ حُسِینِمِ وِ کی سِپُردیَه

 (با لاشه زخمی ات خبر آورده ای    سر حسین مرا به کی سپرده ای)

 پِل می زِنَه زِمی دِ روزِ خینِ وار        باغی دِ نِیزَه یا گُل کِردَه دِ هُمار

 (زمین می غلتد در روزی که از آسمان خون می بارد   باغی از نیزه ها در این دشت سوزان گُل کرده )

 اَفتُو وِ خی نِشِس وِ زَنگِ کارِوُو       سَرِ حُسِینِ مَه وِ نِیزَه سارِوُو

 (آفتاب به خون نشسته و زنگ کاروان     سر حسین من به نیزه ساربان)

 ایوارَه دَس گِرِت دِ زیرِ بالِ روز        گُم بییَه قَتلِگاه دِ مینِ گَرت وُ توز

 (غروب زیر شانه های روز را گرفته                   قتلگاه در گرد و غبار گم شده است)

 چِه روزِ زَخمی ایی چی زَخمِ کاریَه       زَخمی کِه تا اَبَد وِ یادِگاریَه

(چه روز زخمی ای این چه زخم کاری  است          زخمی که تا ابد بیاد خواهد ماند)

 دی روزِ پُر سِتَم دی روزِ پُر دِ دَرد   عِشقَه کِه سَر بُلِن وِرگَشتَه دی نَوَرد

(در این روز پر  ستم در این روز پر ز درد       عشق است که سربلند برگشته است از این نبرد)


موضوعات مرتبط: 13- نوحه و عزاداری لری، 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

 


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

دوازدهمین نمآهنگ لری

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

(درویش با صدای داریوش نظری)


سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در

رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز

هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

بُو بلیز حاوات بیام تا تی خدا

حا بُحونِم مورِئی وانی خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه

وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه

آسِمو سیم ساز چپی میزنه

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا

وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

وختی ژاری شُونه بی شُم سر میکه

دردِ دل وا ساقی کوثر میکه

وختی درویشی میمیره بی صدا

پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تی خدا

هر که گوش بیره خدا نی میزنه

دِل زِوین رِنگِ وی وی میزنه

هی میوَن وِشونِ رونِ نی خدا

هی می گُت مَر هی خدا مَر هی خدا

مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه

زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز

بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

یِه دَفَ سیلی دِ سرتا پامِ کِرد

تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

گُت فِدای قد و بالات بام مِری

دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی

نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم

تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا

باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم

مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

---------------------------------

سایقه:شبی برفی که  هوای بسیار سردی دارد و آسمان صاف و برف هم نشسته است.

رِکُ : تکان و لرزش بدن به علت سرما یا ترس

بلیز: شعله ور

کور و کِلیز : مقابل شعله ور.

یی مِجُو: یکسره و بدون وقفه

پُرسِ پوئه ش  : مراسم عزاداری اش

دِل زِوین  : ناراحت

رِنگِ : آهنگ

وی وی   : نوای شیون و زاری

زِل   : ستاره زحل

وِرَز : قبل از

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 11- نمآهنگ های لری، 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]

یازدهمین نمآهنگ لری
زَه وه زوری
(تفاهم)
خواننده :علیرضا چنگیزیان

 

برخی از اصطلاحات لری نمآهنگ طنز «زَه وه زوری»

زَه وه زوری

(ZAHVEZORI) = زن صلاح = زن کیخا(کدخدائی زن) =زن ذلیل، زن به زوربودن 

وا دِما نیائی

= (جمله متداول برخی از خانم ها هنگام بدرقه همسرانشان از منزل) بمعنی دیگه برنگردی

غنجلک (GENJELAK)= بالا و پایین پریدن

ور دلک ونه

(VARDELEK VANE)

=هول دادن و به جلو پرتاب کردن کسی

یه شقم آورد وه هار

= یک طرف بدنم را پیاده (کبود )کرد

هُمال (HOMAL)

= رقیب و هم چشم

گلال (GELAL)

 = رودخانه

مزلّت وه شر 

= منزلت به شر ، بدی و شر منزل تو باشد

چه خرّه ئی بئی رم ده سر= چه خاکی بسرم کنم

زینه زَم ای هوار، وَنِه مَه در ای برار
(زنم زد ای هوار (قُر)، بیرون انداختم ای برادر)
وِم موئه پیل بیار ، کَردِمه خواره زار
(بهم میگه پول بیار، منو کرده خوار و زار)
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هرچی میکم غنجلَک ،مُونِم ده وردِلَک
(هرچه وُرجه  وُرجه می کنم هولم می ده به بیرون)
وا پسه  دمپائی یه شقِم آورد وه هار
(با پشت  دمپائی یک طرف بدنم را کوبیده)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
خوش می ایسه دَمه در
(خودش دم در می ایستد)
وم موئه رُو بَنه در
(بهم میگه برو بندر)
بوسکی سیگار توام
(تو هم جعبه ای سیگار)
چی هُمالونِت بَخَر
(مثل رقبایت بخر)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار 
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هیشتَه مَه پُشته در 
(منو پشت در گذاشته)
چه خَرّه ئی بئی رَم ده سر
( چه گِلی بسرم بگیرم)
موئه وا دِما نیائی
(میگه (الهی) برنگردی)
رُو که مَزِلِّت وه شر
(برو که شر منزل تو باشه)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ِای هوار(قُر))
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
ایسه هام ده بَنه در
(حالا توی بندر هستم)
پاتیلی ده مینه سر
(دیگی روی سرم است)
جومیلی ده مینه سر
(کاسه ای روی سرم است)
تُورو مُونِم ده گِلال
(تور را توی رودخانه می اندازم)
می زَنِم وا مینه سر
(توی سرم می زنم)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)

موضوعات مرتبط: 4- متن ترانه های لری، 1- لغات و اصطلاحات لری، 8- سرگرمي و طنز لری، 17- کلیپ لري، 11- نمآهنگ های لری
[ ] [ ] [ لُرِسّو ]
<< مطالب جدیدتر    ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ حاضر هدیه ای فرهنگی است با برگ هایی از دفتر تمرین مشق زبان لری نویسنده فارس زبانی که در اسفندماه سال 1384 بمناسبت تولد همسرش به نشانه ارادت و تشكر و تقدير از یار و یاور و همسر لرستانی اش و با عشق به یادگیری و درک ریشه های فرهنگ ، ادب ، اخلاق و زبان و ادبیات لري وی و در حد توان و بضاعت در راه حفظ ، تقویت و اشاعه زبان ، موسیقی و فرهنگ غنی لرستان و بالاخره ادای دِینِ خود به این سرزمین شکل گرفته است.
برچسب‌ها وب
امکانات وبدر لُرسّو
در اينترنت
تماس با ما Online User