لُرِسّو(لرستان)
فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری  


لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

 


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 19- موسیقی لرستان
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

دوازدهمین نمآهنگ لری

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

(درویش با صدای داریوش نظری)


سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در

رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز

هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

بُو بلیز حاوات بیام تا تی خدا

حا بُحونِم مورِئی وانی خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه

وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه

آسِمو سیم ساز چپی میزنه

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا

وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

وختی ژاری شُونه بی شُم سر میکه

دردِ دل وا ساقی کوثر میکه

وختی درویشی میمیره بی صدا

پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تی خدا

هر که گوش بیره خدا نی میزنه

دِل زِوین رِنگِ وی وی میزنه

هی میوَن وِشونِ رونِ نی خدا

هی می گُت مَر هی خدا مَر هی خدا

مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه

زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز

بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

یِه دَفَ سیلی دِ سرتا پامِ کِرد

تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

گُت فِدای قد و بالات بام مِری

دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی

نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم

تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا

باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم

مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

---------------------------------

سایقه:شبی برفی که  هوای بسیار سردی دارد و آسمان صاف و برف هم نشسته است.

رِکُ : تکان و لرزش بدن به علت سرما یا ترس

بلیز: شعله ور

کور و کِلیز : مقابل شعله ور.

یی مِجُو: یکسره و بدون وقفه

پُرسِ پوئه ش  : مراسم عزاداری اش

دِل زِوین  : ناراحت

رِنگِ : آهنگ

وی وی   : نوای شیون و زاری

زِل   : ستاره زحل

وِرَز : قبل از

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 11- نمآهنگ های لری، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو

یازدهمین نمآهنگ لری
زَه وه زوری
(تفاهم)
خواننده :علیرضا چنگیزیان

 

برخی از اصطلاحات لری نمآهنگ طنز «زَه وه زوری»

زَه وه زوری

(ZAHVEZORI) = زن صلاح = زن کیخا(کدخدائی زن) =زن ذلیل، زن به زوربودن 

وا دِما نیائی

= (جمله متداول برخی از خانم ها هنگام بدرقه همسرانشان از منزل) بمعنی دیگه برنگردی

غنجلک (GENJELAK)= بالا و پایین پریدن

ور دلک ونه

(VARDELEK VANE)

=هول دادن و به جلو پرتاب کردن کسی

یه شقم آورد وه هار

= یک طرف بدنم را پیاده (کبود )کرد

هُمال (HOMAL)

= رقیب و هم چشم

گلال (GELAL)

 = رودخانه

مزلّت وه شر 

= منزلت به شر ، بدی و شر منزل تو باشد

چه خرّه ئی بئی رم ده سر= چه خاکی بسرم کنم

زینه زَم ای هوار، وَنِه مَه در ای برار
(زنم زد ای هوار (قُر)، بیرون انداختم ای برادر)
وِم موئه پیل بیار ، کَردِمه خواره زار
(بهم میگه پول بیار، منو کرده خوار و زار)
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هرچی میکم غنجلَک ،مُونِم ده وردِلَک
(هرچه وُرجه  وُرجه می کنم هولم می ده به بیرون)
وا پسه  دمپائی یه شقِم آورد وه هار
(با پشت  دمپائی یک طرف بدنم را کوبیده)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
خوش می ایسه دَمه در
(خودش دم در می ایستد)
وم موئه رُو بَنه در
(بهم میگه برو بندر)
بوسکی سیگار توام
(تو هم جعبه ای سیگار)
چی هُمالونِت بَخَر
(مثل رقبایت بخر)
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار 
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
هیشتَه مَه پُشته در 
(منو پشت در گذاشته)
چه خَرّه ئی بئی رَم ده سر
( چه گِلی بسرم بگیرم)
موئه وا دِما نیائی
(میگه (الهی) برنگردی)
رُو که مَزِلِّت وه شر
(برو که شر منزل تو باشه)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ِای هوار(قُر))
وِش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)
ایسه هام ده بَنه در
(حالا توی بندر هستم)
پاتیلی ده مینه سر
(دیگی روی سرم است)
جومیلی ده مینه سر
(کاسه ای روی سرم است)
تُورو مُونِم ده گِلال
(تور را توی رودخانه می اندازم)
می زَنِم وا مینه سر
(توی سرم می زنم)
زینه زَم ای هوار ، زینه زَم ای هوار
(زنم زد ای هوار(قُر))
وش موام هه عیال ، وِم موئه زهره مار
(بهش میگم ای عیال ، بهم میگه زهرمار)

موضوعات مرتبط: 4- متن ترانه های لری، 1- لغات و اصطلاحات لری، 8- سرگرمي و طنز لری، 17- کلیپ لري، 11- نمآهنگ های لری
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


 


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

 

ویدیو کلیپ طبیعت لرستان با ترانه های علی راست کمالوند و کمانچه فرج علیپور


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 21- گردشگري در لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري، 12- رقص های محلی لری
لُرِسّو

ویدئو کلیپ لری دختر چوپان

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

             

        شوق وصل از جمله آهنگ ها و ترانه های لری است که با توجه به اصالت کلامی آن ساخته شده است . اصل آهنگ از مقام های قديمی بالاگريوه  و مقامی در مايه اصفهان با ضرب ۶ و۸ که گفتگو و وصف خيالی با معشوق است . سر بيت اين ترانه پس از هر بيت لری تکرار می شود.

 شوق وصل تو چنی شوری و روزم دمنه

(شوق وصل تو چنان شوری به روزم  دوانده) 

غير عشق تو دسيم شوری و شوقی نمنه

(که غیر عشق تو برام شور و شوقی نمانده)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

می کشی سرمه د چش چش تو بی سرمه خوه

( می کشی سرمه به چشم ، چشم تو بی سرمه خوبه)

افتولوه بونم ار که زرده خنت نوه

( افتاب لب بومم اگه لبخندت نباشه)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

همدم ساز من و ناله آواز منی 

رفيق و همسفر و همدل و همراز منی

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه 

(تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده)  

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)

شور و شارم هی تنی عيد و بهارم هی تنی

( شادی و شور من توئی ، عید و بهار مدام من توئی) 

بلگ و بارم هی تنی و شم مزارم هی تنی

(هم برگ و میوه و هم شمع مزار مدام من توئی)

تير سيلت و دلم شوری و شوقی نشنه

 (تیر نگاهت به دلم شور و شوقی نشونده) 

سيل چشيات منه وی روز کشنه

( دیدن چشمات منو به این روز کشونده)


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 19- موسیقی لرستان، 17- کلیپ لري
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو

ویدیوئی از دکلمه حشمت الله شفیعیان 

 • وه که د هفت آسمو آساره ناره هه منم
 • (اونکه تو هفت آسمون ستاره نداره اون منم)
 • وه که چشیاش انتظاره انتظاره هه منم
 • (اونکه چشماش انتظاره انتظاره اون منم)
 • وه که عمرشه نیایه وه سر حرف دلش
 • (اونکه عمرش را گذاشته سر حرف دلش)
 • وه که چش دی ینه جز تونه ناره هه منم
 • ( اونکه چشم دیدن جز ترا نداره اون منم)
 • وه که نال و ناله شه مثل گلالی شو و روز
 • (اونکه می خروشه همچو رودی شب و روز)
 • وه که سی سیل چشاکت بی قراره هه منم
 • (اونکه برای دیدن چشمات بی قراره اون منم)
 • وه که افتاوش تونی ماهش تونی جونش تونی
 • (اونکه افتابش توئی ماهش توئی جونش توئی)
 • وه که سی تو بی سه تاره بی سه تاره هه منم
 • (اونکه برات بی قراره  بی قراره اون منم)
 • وه که پا نا ده بیابونه غریوه مه تونی
 • (اونکه پا نهاده تو بیابون غریب من توئی)
 • وه که هولش کف پاتوه تله غاره هه منم
 • (اونکه نگران کف پاتو تنها بوته غاره اون منم)
 • ونه که وا چشه بسته ها وره چشه ام تونی
 • (اونی که با چشم بسته هم توی چشمای منه توئی)
 • وه که خلوت دلش خاطره یاره هه منم
 • (اونکه خلوت دلش با یاد یاره اون منم)
 • وه که دنیانه همه کرده وه سیقه نفست
 • (اونکه دنیا رو همه کرده  فدای نفست)
 • ونه که دلش ده دنیا لت و پاره هه منم
 • (اونکه دلش تو دنیا لت و پاره اون منم)
 • ونه که چی گوله اوری ها ده آسمونه تو
 • (اونکه چون توده ابریست توی آسمون تو)
 • وه که سی تو نم نم اور بهاره هه منم
 • (اونکه واسه ات نم نم  ابر بهاره اون منم)
 • تو سوار شهر جادو مه طلسم حرف تو
 • (تو سوار شهر جادوئی و من طلسم حرف تو) 
 • وه که توز پشت پا اسب و سواره هه منم
 • (اونکه گرد و خاک پشت پای اسب و سواره اون منم)

موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

حشمت الله شفیعیان و تفنگ و فرزانه گلزاری

( )


موضوعات مرتبط: 17- کلیپ لري
لُرِسّو
لُرِسّو
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

سی چی لُری؟

وبلاگ حاضر هدیه ای فرهنگی است با برگ هایی از دفتر تمرین مشق زبان لری نویسنده فارس زبانی که در اسفندماه سال 1384 بمناسبت تولد همسرش به نشانه ارادت و تشكر و تقدير از یار و یاور و همسر لرستانی اش و با عشق به یادگیری و درک ریشه های فرهنگ ، ادب ، اخلاق و زبان و ادبیات لري وی و در حد توان و بضاعت در راه حفظ ، تقویت و اشاعه زبان ، موسیقی و فرهنگ غنی لرستان و بالاخره ادای دِینِ خود به این سرزمین شکل گرفته است.
برچسب‌ها وب
امکانات وبدر لُرسّو
در اينترنت
تماس با ما Online User